oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

KONTAKTY

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BANSKÁ BYSTRICA

Horná Mičiná 74
974 01  Banská Bystrica 1
právna forma: občianske združenie
IČO: 17060117
DIČ: 2021085957
- basketbalový oddiel žien

BK ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

M. M. Hodžu 3
974 01  Banská Bystrica 1
právna forma: občianske združenie
IČO: 45024138
DIČ: 2022712307

Športová hala DUKLA
Cesta na štadión 28
974 04  Banská Bystrica 4

Telocvičňa Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25
974 09  Banská Bystrica 9

Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola)
Školská 7
974 01  Banská Bystrica 1
- príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

VEDENIE

Predseda ŠKP Banská Bystrica:
Mgr. Marek Melko
tel.: 0907 912 408
e-mail: skpbbystrica@gmail.com 

Podpredseda ŠKP Banská Bystrica:
Ing. Vladimír Matejčík
tel.: 0905 601 165
e-mail: matejcik@lawex.sk 

Predseda správnej rady BK ŠKP 08 Banská Bystrica:
JUDr. Rastislav Urbáni
e-mail: urbani@urbani.sk

Podpredsedníčka správnej rady BK ŠKP 08 Banská Bystrica:
Ing. Viera Babjaková
e-mail: viera.babjakova@bdrbb.sk

Šéftréner klubu:
Mgr. Miloslav Michálik
tel.: 0905 854 493
e-mail: minom14@gmail.com

Manažér:
Mgr. Milan Špiner
tel.: 0903 925 289
e-mail: info@bystrickepumy.sk

TRÉNERI

Ženy - extraliga
Hlavný tréner: Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: minom14@gmail.com
Asistent trénera: Mgr. Milan Špiner, tel.: 0903 925 289, e-mail: mspiner17@hotmail.com 

Ženy a juniorky U 19 - I. liga – naše hráčky pôsobia v spoločnom družstve s BK ZŠ Zvolen
Hlavná trénerka: Mgr. Laura van Dalen, tel.: 0907 136 982, e-mail: vandalen1987@gmail.com
Asistent trénerky: JUDr. Jozef Gajdoš, tel.: 0905 347 784, e-mail: 
jozef.gajdos137@gmail.com

Kadetky U 17 – naše hráčky pôsobia v spoločnom družstve s BK ZŠ Zvolen
Hlavný tréner: Mgr. Milan Špiner, tel.: 0903 925 289, e-mail: mspiner17@hotmail.com

Staršie žiačky U 15 a žiačky U 14
Hlavná trénerka: Andrea Orlová, tel.: 0915 269 116, e-mail: 
andrea.orlova13@gmail.com 

Mladšie žiačky U 13
Hlavná trénerka: 
Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: 
zuzbor@hotmail.com

Staršie mini U 12
Hlavná trénerka: 
Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzbor@hotmail.com

Mladšie mini U 11
Hlavná trénerka: Andrea Orlová, tel.: 0915 269 116, e-mail: andrea.orlova13@gmail.com

Asistent trénerky: Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D., tel.: 0905 595 087, e-mail: benuhrin@gmail.com 

WEB

Redaktor: Ing. Peter Chmelík, tel.: 0948 518 272, e-mail: skpbb@centrum.sk 
Pozn.: Údaje sú spracovávané na základe oficiálne zverejnených informácií riadiacich orgánov súťaží SBA, prípadne podkladov predložených v rámci jednotlivých zložiek klubu, či získaných na webových sídlach a profiloch na sociálnych sieťach zúčastnených družstiev.

2%