oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PORIADOK NA ZÁPASOCH

Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Účastník podujatia je povinný

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

Usporiadateľ je oprávnený

Podrobné záväzné pravidlá účasti na podujatiach v ŠH sú uvedené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.


Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 >>

V zmysle § 4 ods. 6 písm. a) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 131/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydanej podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 19.04.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať BEZ OBECENSTVA.


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstva mladších mini BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1

2%