oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

VSTUP NA ZÁPASY


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica:

Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 


V zmysle § 2 ods. 2 a ods. 3 písm. f) a h), § 3 a § 6 v spojení s § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), s), w), y), z) a aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 16.08.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať v stupni OSTRAŽITOSŤ (v okrese Banská Bystrica účinný od 13.09.2021) v režime OTP (osoba očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19; vrátane osôb do 12 rokov veku).

Organizátor hromadného podujatia je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného podujatia pri neprekročení stanovenej kapacity 25 % miest na sednie, t. j.  max. 211 divákov, iba osobe s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorá preukáže predložením príslušného dokladu príslušnosť osoby k režimu OTP.

Podrobnejšie podmienky vstupu sú uvedené na stránke Poriadok na zápasoch >>


CENNÍK VSTUPNÉHO   

Skupina divákov Cena vstupu na zápas
Dospelí dobrovoľné
Študenti a žiaci dobrovoľné
Dôchodcovia dobrovoľné
Deti do 6 rokov bezplatne

Vstup na stretnutia je bezplatný, ale radi uvítame Vaše dobrovoľné dary na podporu našich púm.

Pre priaznivcov družstva hostí sú vyhradené miesta v sektore A.


Účasťou na zápase sa účastník športového podujatia zaväzuje dodržiavať Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia a výslovne súhlasí so strpením príslušných úkonov a uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora podujatia voči nemu vyplývajúcich z prípadného konania účastníka podujatia v rozpore s ním.

Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia

Plán hľadiska Športovej haly DUKLA

Upozornenie pre účastníkov podujatia na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

Upozornenie pre účastníkov podujatia na povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19


 

2%