oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

ZŠ MOSKOVSKÁ

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

 

Základná škola, Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica 4

Tréningy:
každý pondelok a štvrtok 15:00 - 16:30 hod.

Tréner: Lukáš Horník
Tel.: 0904 359 043

2%