oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Nové Oficiálne pravidlá basketbalu 2017

Výkonná rada FIBA počas svojho zasadnutia v júli 2017 schválila niekoľko zmien pravidiel. V záujme zníženia pravdepodobnosti vzniku konfliktov v dôsledku neznalosti nových pravidel, nižšie nájdete súhrn zmien pravidiel účinných od 1. októbra 2017 vrátane odkazov s názornými príkladmi a zvýraznené hlavné zmeny v znení jednotlivých dotknutých ustanovení pravidiel.

Neoficiálny preklad zmien pravidiel s odkazmi na názorné príklady >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2017 (Official Basketball Rules 2017) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2017 - Technické zariadenia pre basketbal (Official Basketball Rules 2017 - Basketball Equipment) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2017 - Súhrn hlavných zmien (Official Basketball Rules 2017 - Summary of the main changes) >>

2%