oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Nové Oficiálne pravidlá basketbalu 2018

Výkonná rada FIBA počas svojho zasadnutia v júni 2018 schválila niekoľko zmien pravidiel. V záujme zníženia pravdepodobnosti vzniku konfliktov v dôsledku neznalosti nových pravidel, nižšie nájdete súhrn zmien pravidiel účinných od 1. októbra 2018 vrátane odkazov s názornými príkladmi a zvýraznené hlavné zmeny v znení jednotlivých dotknutých ustanovení pravidiel.

Oficiálne pravidlá basketbalu 2018 (Official Basketball Rules 2018 - 01.10.2018) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2018 so zvýraznenými zmenami (Official Basketball Rules 2018 - working document) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2018 - Oficiálny výklad (Official Basketball Rules 2018 - Official interpretations - 31.01.2019) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2018 - Technické zariadenia pre basketbal (Official Basketball Rules 2018 - Basketball Equipment) >>

Oficiálne pravidlá basketbalu 2018 - Súhrn hlavných zmien (Official Basketball Rules 2018 - Summary of the main changes) >>

Neoficiálny preklad zmien pravidiel 2017 s odkazmi na názorné príklady >>

2%