oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Prerušenie súťaží SBA s výnimkou extraligových od 22.11.2021

Rozhodnutím HK SBA-C č. 150/211120 sú v období
od 22.11.2021 zatiaľ do 12.12.2021
PRERUŠENÉ SÚŤAŽE SBA
s výnimkou Niké SBL a Niké Extraligy žien.

Na základe ustanovení § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 258/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí účinnej od 22.11.2021 o zákaze usporadúvania hromadných podujatí v územných obvodoch okresov 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID-automatu nad 6 osôb v režime OTP, resp. 200 až 50 v režime OP (očkovaní alebo prekonaní), vzhľadom na zo strany Hracej komisie SBA vykonaný prieskum zaočkovanosti v jednotlivých súťažiach, zistenia minima družstiev so zaočkovaním v dostatočnom počte a aktuálnu zlú epidemiologickú situáciu, nie je za aktuálnych epidemiologických opatrení možné v súťažiach ďalej pokračovať.
 
Hracia komisia SBA prerušuje súťaže zatiaľ do 12.12.2021 a následne do tohto dátumu opätovne vykoná v družstvách prieskum zaočkovanosti a v prípade, ak sa v najbližších týždňoch zvýši miera zaočkovanosti v jednotlivých družstvách natoľko, že aj v prípade nezlepšenia epidemiologickej situácie v okresoch bude možné v súťažiach pokračovať v režime OP, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového rozhodnutia v tejto veci a rozhodnúť o prípadnom ďalšom systéme súťaží, v ktorom sa bude ďalej pokračovať. Prerušenie súťaží je dočasné riešenie z dôvodu upokojenia COVID-19 situácie v družstvách a tiež z dôvodu možného zvýšenia miery zaočkovanosti v družstvách.

2%