oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Štúdium a šport súčasne - Stredná športová škola BB

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica otvára v školskom roku 2021/2022 štvorročné štúdium v študijných odboroch:
športové gymnázium (kód študijného odboru: 7451 J 00) - dve triedy pre 50 žiakov,
športový manažment (kód študijného odboru: 7471 M 00) - jedna trieda pre 30 žiakov.

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium >>

Virtuálna prehliadka >>

2%