oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Zápasy púm do odvolania bez obecenstva, aj to len v extralige, ostatné súťaže sú zakázané

V zmysle bodu D opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vydaného podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať BEZ OBECENSTVA.

Podľa uvedeného opatrenia sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom vybraných súťaží vrátane basketbalovej Extraligy žien a SBL, pričom tieto musia prebiehať bez obecenstva a za protiepidemických podmienok podľa Manuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19.

Všetky ostatné podujatia súťažných stretnutí nižších vekových a výkonostných kategórií sú do odvolania rozhodnutím HK SBA–C č. 067/201015 zakázané a súťaže prerušené.

Pre účastníkov podujatí je záväzné dodržiavať povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

2%