oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Zápasy púm do odvolania bez obecenstva, aj to len v extralige, ostatné súťaže sú zakázané

V zmysle § 4 ods. 6 písm. a) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydanej podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 19.04.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať BEZ OBECENSTVA.

Podľa uvedenej vyhlášky sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb, pričom v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom profesionálnych súťaží vo vybraných športoch vrátane basketbalovej Niké Extraligy žien a Niké SBL, pričom tieto musia prebiehať bez obecenstva a za protiepidemických podmienok podľa Manuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19.

Všetky ostatné podujatia súťažných stretnutí nižších vekových a výkonnostných kategórií sú do odvolania rozhodnutím HK SBA–C č. 067/201015 zakázané a súťaže prerušené.

Pre účastníkov podujatí je záväzné dodržiavať povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

2%