oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

KONTAKTY

BK ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Komenského 3
974 01  Banská Bystrica 1
právna forma: občianske združenie
zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií: VVS/1-900/90-32602
IČO: 45024138
DIČ: 2022712307

Športová hala DUKLA
Cesta na štadión 28
974 04  Banská Bystrica 4

Telocvičňa Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25
974 09  Banská Bystrica 9

Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola)
Školská 7
974 01  Banská Bystrica 1
- príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

VEDENIE

Správna rada BK ŠKP 08 Banská Bystrica:

JUDr. Juraj Koval, predseda
Ing. Roman Porubský, podpredseda
JUDr. Rastislav Urbáni, člen
Mgr. Miloslav Michálik, člen
Mgr. Milan Špiner, člen

Šéftréner klubu:
Mgr. Miloslav Michálik
tel.: 0905 854 493
e-mail: minom14@gmail.com

Manažér:
Mgr. Milan Špiner
tel.: 0903 925 289
e-mail: mspiner17@hotmail.com

Marketingový manažér:
Mgr. Andrej Sliacky
tel.: 0911 178 664
e-mail: info@tveso.sk 

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BANSKÁ BYSTRICA 

Horná Mičiná 74
974 01  Banská Bystrica 1
právna forma: občianske združenie
zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií: VVS/1-900/90-2466
IČO: 17060117
DIČ: 2021085957
- basketbalový oddiel žien

Predseda ŠKP Banská Bystrica:
Mgr. Marek Melko
tel.: 0907 912 408
e-mail: skpbbystrica@gmail.com 

Podpredseda ŠKP Banská Bystrica:
Ing. Vladimír Matejčík
tel.: 0905 601 165
e-mail: matejcik@lawex.sk 

TRÉNERI 

Ženy
Hlavný tréner: Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: minom14@gmail.com
Asistent trénera: Mgr. Milan Špiner, tel.: 0903 925 289, e-mail: mspiner17@hotmail.com 

Juniorky U19
Hlavný tréner: Mgr. Milan Špiner, tel.: 0903 925 289, e-mail: mspiner17@hotmail.com 
Asistentka trénera: Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzbor@hotmail.com
Asistent trénera:
 Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: minom14@gmail.com

Kadetky U17
Hlavný tréner: Mgr. Martin Krnáč, tel.: 0905 696 873, e-mail: krnac@biotika.sk

Staršie žiačky U15
Hlavný tréner: Mgr. Martin Krnáč, tel.: 0905 696 873, e-mail: krnac@biotika.sk

Žiačky U14
Hlavná trénerka: Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzbor@hotmail.com

Mladšie žiačky U13
Hlavná trénerka:
 Andrea Orlová, tel.: 0915 269 116, e-mail: andrea.orlova13@gmail.com

Staršie mini U12
Hlavná trénerka:
 Andrea Orlová, tel.: 0915 269 116, e-mail: andrea.orlova13@gmail.com

Mladšie mini U11
Hlavný tréner: Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: kocki@azet.sk

WEB

Redaktor: Ing. Peter Chmelík, tel.: 0948 518 272, e-mail: skpbb@centrum.sk 
Pozn.: Údaje sú spracovávané na základe oficiálne zverejnených informácií riadiacich orgánov súťaží SBA, prípadne podkladov predložených v rámci jednotlivých zložiek klubu, či získaných na webových sídlach a profiloch na sociálnych sieťach zúčastnených družstiev.

2%