oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PORIADOK NA ZÁPASOCH

Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Účastník podujatia je povinný

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

Usporiadateľ je oprávnený

Podrobné záväzné pravidlá účasti na podujatiach v ŠH sú uvedené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstiev minižiačok BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1

2%