oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PRÍPRAVKY

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.


Okrem tréningov prípraviek v pracovných dňoch na príslušných ZŠ je od 19.09.2021 pre dievčatá od 5 do 9 rokov možnosť účasti na tréningu všeobecnej pohybovej prípravy (gymnastika, atletika, loptové hry) v nedele:

Spojená škola (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01 Banská Bystrica 1
- príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

Tréningy:
každú nedeľu 17:00 - 18:30 hod.

Tréner: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzbor@hotmail.com

2%