oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

SÚČASNOSŤ

Medailová bilancia družstiev UMB/ŠKP 08 Banská Bystrica v mládežníckych súťažiach SBA v sezónach 2007/2008 - 2020/2021:

Kategória
Zlato Striebro Bronz Spolu
         
Mladé ženy 0 1 0 1
Juniorky 6 2 0 + 1* 8 + 1*
Kadetky 3 5 1 9
Staršie žiačky 2 1 2 5
Žiačky 2 2 3 7
Mladšie žiačky 3 3 2 8
Staršie mini 1 2 4 7
Mladšie mini 2 0 2 4
         
Spolu 19 16 14 + 1* 49 + 1*

 * - 3. miesto v spoločnej súťaži I. ligy žien a junioriek v sezóne 2019/2020

Výsledky družstiev UMB/ŠKP 08 Banská Bystrica v sezónach 2007/2008 - 2020/2021:

Sezóna 2020/2021  
Ženy 4. miesto v Niké Extralige žien
Mladé ženy 2. miesto v Extralige žien U23
Juniorky 1. miesto v I. lige junioriek – majsterky SR s ZŠ Zvolen-ŠKP 08 BB
Kadetky 6. miesto v I. lige kadetiek s ŠKP 08 BB-ZŠ Zvolen
Staršie žiačky 5. miesto v skupine západ mimo súťaž
Žiačky súťaž ukončená bez určenia poradia
Mladšie žiačky súťaž ukončená bez určenia poradia
Staršie mini súťaž ukončená bez určenia poradia
Mladšie mini súťaž ukončená bez určenia poradia
   
Sezóna 2019/2020  
Ženy 5. miesto v Extralige žien
Juniorky 3. miesto v spoločnej súťaži I. ligy žien a junioriek s ZŠ Zvolen-ŠKP 08 BB
2. miesto medzi juniorkami na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Kadetky 3. miesto v I. lige kadetiek s ŠKP 08 BB-ZŠ Zvolen
Staršie žiačky 7. miesto v I. lige starších žiačok
Žiačky bez družstva v súťaži
Mladšie žiačky 4. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini 4. miesto v skupine stred bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Mladšie mini súťaž ukončená bez určenia poradia
   
Sezóna 2018/2019  
Ženy 7. miesto v Extralige žien
  5. miesto v I. lige žien a junioriek s BK ZŠ Zvolen
Kadetky 1. miesto v I. lige kadetiek – majsterky SR
Staršie žiačky 6. miesto v I. lige starších žiačok
Žiačky 6. miesto v skupine západ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 4. miesto v skupine západ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Staršie mini 4. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2017/2018  
   
Ženy 7. miesto v Extralige žien
  štvrťfinále Slovenského pohára žien
Juniorky 8. miesto v spoločnej súťaži I. ligy žien a DL junioriek s BK ZŠ Zvolen
5. miesto medzi juniorkami bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Kadetky 2. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 10. miesto v ŽL starších žiačok
Žiačky 4. miesto v skupine západ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR 
Mladšie žiačky 5. miesto v skupine východ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Staršie mini 4. miesto v skupine západ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Mladšie mini 5. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2016/2017  
   
Ženy 5. miesto v Extralige žien
  štvrťfinále Slovenského pohára žien
Juniorky 9. miesto v DL junioriek s družstvom BK ZŠ ŠKP Zvolen
Kadetky 2. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 1. miesto v ŽL starších žiačok – majsterky SR
Žiačky 6. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini 5. miesto v skupine východ bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Mladšie mini 6. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2015/2016  
   
Ženy 6. miesto v Extralige žien
  5. miesto v Slovenskom pohári žien
Juniorky 1. miesto v DL junioriek – majsterky SR 
Kadetky 5. miesto v DL kadetiek 
Staršie žiačky 2. miesto v ŽL starších žiačok 
Žiačky 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
Mladšie žiačky 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
Staršie mini 5. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 3. miesto v skupine stred bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR 
   
Sezóna 2014/2015  
   
Ženy 8. miesto v Extralige žien
Juniorky 1. miesto v DL junioriek – majsterky SR
Kadetky 6. miesto v skupine východ DL kadetiek
Staršie žiačky 3. miesto v ŽL starších žiačok
Žiačky  2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky  1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR 
Staršie mini  3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini  5. miesto a 6. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2013/2014  
   
Ženy 1. miesto v I. lige žien – postup do Extraligy žien
  2. miesto v ASWBL (Austrian-Slovak Basketball Women League)
  7. miesto v Slovenskom pohári žien
Juniorky  1. miesto v DL junioriek – majsterky SR
Kadetky  2. miesto v Stredoslovenskom pohári kadetiek a st. žiačok (neukončený)
Staršie žiačky 5. miesto v ŽL starších žiačok a 8. miesto v skupine západ
Žiačky 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini 2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 3. miesto v skupine stred bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2012/2013  
   
Ženy bez družstva v súťaži
Juniorky 1. miesto v DL junioriek – majsterky SR
Kadetky 1. miesto v DL kadetiek – majsterky SR
Staršie žiačky 5. miesto v skupine východ ŽL starších žiačok
  4. miesto v Stredoslovenskom pohári kadetiek a st. žiačok
Žiačky 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini  3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
   
Sezóna 2011/2012  
   
Ženy bez družstva v súťaži
Juniorky 4. miesto v DL junioriek
Kadetky 2. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 1. miesto v ŽL starších žiačok – majsterky SR
Žiačky 3. miesto, 5. miesto a 7. miesto v skupine stred bez postupu na M SR
Mladšie žiačky 2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 6. miesto v skupine stred bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2010/2011  
   
Ženy 8. miesto v Extralige žien
  6. miesto v Slovenskom pohári žien
Juniorky  bez družstva v súťaži
Kadetky 2. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 4. miesto a 5. miesto v ŽL starších žiačok
Žiačky 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
Mladšie žiačky 3. miesto a 5. miesto v skupine stred bez postupu na M SR
Staršie mini  3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini  3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR 
   
Sezóna 2009/2010  
   
Ženy 8. miesto v Extralige žien
  6. miesto v Slovenskom pohári žien
Juniorky 2. miesto v DL junioriek
Kadetky 5. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 2. miesto v skupine stred spoločnej súťaže s kadetkami
Žiačky 5. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
Staršie mini 6. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie mini 5. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2008/2009  
   
Ženy bez družstva v súťaži
Juniorky 1. miesto v DL junioriek – majsterky SR
Kadetky 2. miesto v DL kadetiek
Staršie žiačky 3. miesto v ŽL starších žiačok
Žiačky 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky 3. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini 1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR
Mladšie mini 5. miesto a 6. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
   
Sezóna 2007/2008  
   
Ženy 5. miesto v Extralige žien
  1. miesto v CEWL (Central Europe Women League)
  4. miesto v Slovenskom pohári žien
  4. miesto v skupine západ I. ligy žien
Juniorky 6. miesto v DL junioriek
Kadetky 1. miesto v DL kadetiek – majsterky SR
Staršie žiačky bez postupu na finálový turnaj Majstrovstiev SR
Žiačky 2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Mladšie žiačky  4. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR
Staršie mini  2. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR 
Mladšie mini  1. miesto na finálovom turnaji Majstrovstiev SR – majsterky SR

 

2%