oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

ZŠ ĎUMBIERSKA

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

 

Základná škola, Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica 11

Tréningy:
každý utorok 13:30 - 15:00 hod.

Tréner: Mgr. Katarína Striešová
Tel.: 0911 712 001

2%