oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

ZŠ RADVANSKÁ

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

 

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica 5

Tréningy:
každý piatok 13:30 - 14:30 hod.

Tréner: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzbor@hotmail.com

2%