oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Nábor dievčat r. narodenia 2008 a mladšie

Dievčatá, príďte medzi nás! Od 4. septembra 2018 v starej telocvični Spojenej školy oproti Strednej zdravotníckej škole na Tajovského 24

vždy v pondelok 17:30 - 19:00 h, štvrtok 16:30 - 18:00 a piatok 17:15 - 18:45 h.

Info: Zuzana Cantó, tel.: 0915 827 280.

2%